Trafikken økte med 5.6 prosent i 2022 sammenlignet med året før. Foto: Fjellinjen

Økt trafikk på veiene i Stor-Oslo

Publisert: 11. januar 2023 kl 09.04
Oppdatert: 11. januar 2023 kl 09.04

­I 2022 ble det registrert 391 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner i Oslo og Viken. Det er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med året før hvor antallet passeringer var 370,2 millioner.

– 2021 var et år preget av nedstengninger og hjemmekontor. I 2022 ble de siste restriksjoner fjernet 12. februar. Trafikkøkningen vi så i fjor var derfor ventet, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

I desember ble det registrert 30,4 millioner passeringer i bomstasjonene. Justert for juleferie, ga det en økning på 4,4 prosent mot tilsvarende periode i desember i 2021.

Kraftig økning av nullutslipp

Nullutslipp har skutt fart på veiene i Stor-Oslo. Andelen passeringer av lette nullutslippskjøretøy og el-varebiler i forhold til totalt antall passeringer lette kjøretøy var i fjor på 32 prosent, som er en økning fra 26,4 prosent i 2021.

– Det blir spennende å se hvor høy elbilandelen blir i 2023. På slutten av året i fjor, så vi at elbil for første gang var den største kjøretøygruppen. Det er særlig dieselbilene som blir erstattet av nullutslipp på veiene i Oslo og omegn, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen.

Tabellen viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, sammenlignet med 2021.

Saken fortsetter under annonsen

Nullutslippskjøretøy innenfor «Tunge kjøretøy» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Tunge kjøretøy» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Ledige stillinger – Conveniencejobb