Regjeringen vil øke kvoten på halalkjøtt

Publisert: 3. februar 2023 kl 08.08
Oppdatert: 3. februar 2023 kl 08.50

­Et viktig moment i forslaget er at importøren dokumenterer at kjøttet er slaktet i tråd med religiøse tradisjoner.

Det Islamske Kultursenter Samfunn i Norge (DIKSIN) har tidligere varslet at de vil gå til rettssak mot Landbruks- og matdepartementet dersom departementet ikke etterkommer deres krav om å øke importkvoten av halalkjøtt.

DIKSIN krevde i 2021 at importkvoten ble femdoblet, fra 35 til 150 tonn årlig.

Etter norsk lov må alle dyr som slaktes, bedøves først. Slaktemetoder uten bedøving er derfor ikke tillatt. De som følger religiøse tradisjoner som ikke aksepterer bedøvelse, er derfor avhengige av å importere kjøtt.

For å imøtekomme disse religiøse gruppenes importbehov, ble det i 1996 åpnet opp for å ta inn «kjøtt slaktet i tråd med religiøse tradisjoner» under den såkalte «messekvoten».

Nationen meldte dette først.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Conveniencejobb