En kvinnelig servitør på jobb

Arbeidstilsynet kontrollerer nå overnattings- og serveringssteder for å undersøke at arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet varsler kontroller:

Serveringsbransjen under lupen

Publisert: 7. februar 2024 kl 09.53
Oppdatert: 8. februar 2024 kl 22.52

– ­Vi har fått klare føringer om å gi flere og strengere reaksjoner når vi avdekker lovbrudd og det skal vi gjøre, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt.  

Arbeidstilsynet er en statlig etat som er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

– I forrige runde med kontroller avdekket vi en del brudd på arbeidsmiljøregelverket hos en rekke av serveringsstedene. Bruddene kan være alt fra mangler i arbeidsavtaler til manglende timelister eller vaktplaner og uteblitt overtidsbetaling. Nå fortsetter vi med å skjerpe reaksjonsbruken, opplyser Moholt.

LES OGSÅ: Brudd i sju av ti kontroller i utelivsbransjen

Pleier å finne mange lovbrudd

– Det er viktig å følge opp deler av denne bransjen, da vi erfaringsmessig finner mange lovbrudd, selv om bruddene varierer i alvorlighet. Bransjen har også mange sårbare arbeidstakere, sier Torgeir Moholt.

– Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover. I tillegg er det en høy andel unge og utenlandske arbeidstaker, legger han til.

Saken fortsetter under annonsen
Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet

– Overnattings- og serveringsbransjen har en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, påpeker avdelingsdirektør Torgeir Moholt. Foto: Arbeidstilsynet

Deler av bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, med virksomheter som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Krav om minstelønn

Serveringsbransjen er allmenngjort. Det betyr at ansatte har krav på minstelønn.

 

«Det er viktig å følge opp deler av denne bransjen, da vi erfaringsmessig finner mange lovbrudd, selv om bruddene varierer i alvorlighet. Bransjen har også mange sårbare arbeidstakere.»

 

Saken fortsetter under annonsen

Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår i bransjer der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet, og gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk.

Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling.

LES MER om minstelønn.

Fortsatt behov for å følge opp

– I tidligere tilsyn fant vi brudd hos 70 prosent av virksomhetene vi kontrollerte. Det viser at det fortsatt er behov for at vi følger opp, understreker avdelingsdirektøren.

Arbeidstilsynet følger særlig opp allmenngjorte bransjer, som overnatting og servering, renhold, bygg, og transport.

Ønsker tips

Saken fortsetter under annonsen

– Tips oss dersom du mistenker eller opplever at arbeidsgiver bryter arbeidsmiljøloven. Det kan dreie seg om for eksempel manglende overtidsbetaling eller arbeidskontrakter, brudd på arbeidstidsbestemmelser, reglementet for helse, miljø og sikkerhet eller allmenngjøringsforskriftene, sier Moholt.

HER KAN DU TIPSE Arbeidstilsynet.

Ledige stillinger – Conveniencejobb