Annonse

matproduksjon

Ramsløkpesto fra Litlestøl...det lille ville. Foto: Litlestøl...det lille ville

Norges 39 beste mat- og drikkeprodukter er klare for den store finalen

Etter tre dager med smaksarbeid har dommerne bestemt hvilke 39 produkter som går videre til finalen i Det Norske Måltid. De fagtunge juryene har vurdert produkter innen hele 13 kategorier som kjøtt, sjømat, meieriprodukt og drikke.

Foto: Mattilsynet

Andelen uvarslede dyrevelferdstilsyn øker

I første tertial gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 781 dyrehold. Andelen uvarslede tilsyn var større enn tidligere. Det ble avdekket få alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, men andelen dyrehold med regelverksbrudd har økt noe.

Mange produsenter starter høstingen i løpet av noen uker. Da trengs arbeidskraft.

Utenlandsk arbeidskraft: - Forbrukerne må ta kostnaden

Det er lys i tunnelen for bøndene som trenger hjelp til innhøstingen. - Det haster for å redde både maten og økonomien, sier Øystein Øren, produktsjef med ansvar for landbruk i Frende Forsikring.

Nofima: Hva gjør maten sunn?

Det er mange faktorer som påvirker hvor sunn maten er, og det er disse ulike faktorene Nofimas fagfolk i det strategiske programmet SunnMat har undersøkt.

Norske bønder frykter mangel på sesongarbeidere

Strenge innreiseregler gjør at norske bønder frykter redusert matproduksjon i Norge som følge av redusert tilgang på utenlandske sesongarbeidere.

Matproduksjon går fortsatt som normalt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde i går et nytt møte med sentrale aktører i landbruket og Mattilsynet. Næringen rapporterte om at all produksjon går som normalt, men at bransjen har innført ytterligere innskjerping av smitteverntiltak.

Har aldri solgt flere norskproduserte varer

Seks av ti nordmenn sier at de handler mer norskproduserte varer i coronaperioden (1). Og NorgesGruppens analyse av salget i mai, juni og juli bekrefter at kundene ikke bare sier de gjør det, men også faktisk handler mer norsk enn noensinne.

– Feil kur for norsk matproduksjon

I følge Klimakur 2030 vil en overgang fra kjøtt til plantebasert kosthold være et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak som vil redusere klimagassutslippene fra norsk landbruk. En ny rapport fra Oslo Economics påpeker betydelige feil og mangler, og at tiltaket er langt dyrere enn beregnet.

Storsatsing på digitalisering i matproduksjon

Nofima blir vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Digital Food Quality vil ta for seg digitalisering innen matproduksjon.

Nordmenn verdsetter mat i større grad enn før koronakrisen

Koronakrisen kan ha påvirket holdningene våre overfor mat, ifølge en ny undersøkelse. 40 prosent av de spurte sier de setter mer pris på mat enn før.

20 år med MatPrat

Opplysningskontoret for egg og kjøtt feirer 20 årsjubileum for MatPrat. I dag er MatPrat Norges mest besøkte nettside for informasjon om mat.

Risikoordning for grøntnæringa etableres

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig. - Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Nortura sikrer matforsyningen

Nortura har fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten sin av matvarer til forbrukerne.

Nortura kutter hermetikk og går over til kartong

Nortura har investert 50 millioner kroner i ny pakketeknologi og bytter ut emballasjen til nesten 4 millioner hermetikkbokser med kartong for langtidsholdbar mat. Det kutter CO2-utslippene fra emballasjen med inntil 80 prosent.

Olav fra Luster er Årets unge bonde 2018

Olav Høiheim Einan fra Luster kommune ble kåret til Årets unge bonde 2018 under Agroteknikk messen på Lillestrøm lørdag 10.november.

Ikke for sent å bli utstiller

Den 10. og 11. oktober møtes hele bransjen på Foodscape, og hele 80 bedrifter er allerede representert som utstillere. Arrangøren har fortsatt plass til flere, uavhengig om man er stor eller liten.

Nett-verktøy skal hjelpe matprodusenter å lage sunnere og tryggere mat

Tenk om vi kastet mindre mat, fikk flere matvarer uten allergener, og kunne bruke mindre energi på matproduksjon?

Annonse
Annonse
Annonse