Annonse

skatteetaten

Søk om lønnsstøtte fra 3. mai

Søknadsportalen for lønnsstøtte åpner mandag 3. mai. Arbeidsgivere kan søke om lønnsstøtte for perioden 15. mars og ut juni 2021. Søkefristen er 30. september.

Rekordmange tipset Skatteetaten

I løpet av fjoråret mottok Skatteetaten 7 641 tips om skatte- og avgiftsunndragelser. Aldri før har etaten mottatt flere tips i løpet av ett år.

Nå kan arbeidsgivere søke om lønnstilskudd

Nå kan arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august sende inn søknad om lønnstilskudd.

Skatteetaten: Åpenhet om kompensasjonsordningen for næringslivet

Skatteetaten tar sikte på at opplysninger om virksomheter som mottar kompensasjon, vil bli gjort tilgjengelig kort tid etter at ordningen trer i kraft.

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.

Skatteetaten varsler betydelig opptrapping av kontroller

Kasse- og betalingsløsninger: Fra 1. januar 2019 måtte bokføringspliktige ha sørget for å anskaffe et kassesystem som er innenfor regelverket. Nå varsler Skatteetaten om en opptrapping av kontroller i alle bransjer.

To forslag for mindre tvangsmulkt

Tilgjengelig støtte fra Skatteetaten på telefon og mail. Tydeligere og gjentakende varsling. Det mener NHO Gründer kan hjelpe nyetablerte til å unngå tvangsgebyrer for manglende innrapportering.

PAPIRKVITTERINGER: Skatteetaten snur

Virke er glad for at Skatteetaten snur og trekker kravet om plikt til å skrive ut kvittering når utsalgsstedet har integrert kassasystem.

14 av 14 gatekjøkken brøt regelverket

En omfattende kontroll A-krim Haugaland nylig har gjennomført viser at 14 av 14 kontrollerte steder bryter lovverket. Halvparten gir for lav lønn til sine ansatte.

Annonse
Annonse
Annonse