Foto: iStock/Leonardo Patrizi

Advokatene svarer

Kan jeg kjøpe arbeidstakers feriedager?

Publisert: 1. februar 2022 kl 08.29
Oppdatert: 1. februar 2022 kl 08.37

Svarene i denne spalten er levert av Jens Kristian Johansen og Monica Syrdal som er advokater og partnere i Advokatfirmaet Hjort.

Hei,
Jeg har mange ansatte som jeg har ansvaret for i min kjede. Nå lurer jeg på hvordan vi skal løse spørsmålet knyttet til ansatte som ikke har avviklet alle feriedagene sine. Jeg har behov for at flere av disse jobber nå fremover og lurer også på om jeg kan «kjøpe» feriedagene.

I medhold av ferieloven § 7 så har ansatte krav på 25 virkedager hvert år. Som virkedag regnes alle dager foruten søndag og lovbestemte helge- og høytidsdager.
 
Det betyr at ferieloven gir ansatte krav på 4 uker og en dag i ferie.
 
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan i medhold av ferieloven § 7 (3) gjennom skriftlig avtale overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår jf. ferieloven § 7 (3).
Saken fortsetter under annonsen
 
Overføring av feriedager er noe begge partene må være enige om, så følgelig er det ingen av partene som kan kreve slik overføring.
 
Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven, og det står igjen flere feriedager, utover det som kan avtales overført til neste år, så har det skjedd et brudd på ferieloven. I et slikt tilfelle blir ferien automatisk overført til neste år. Dette betyr at samtlige feriedager som arbeidstaker har til gode, enten overføres ved avtale, ellers så overføres de automatisk.
 
Det er etter ferieloven ikke anledning for arbeidsgiver til å «kjøpe» ut feriedager ved å stryke lovfestede feriedager, og i stedet betale ut vanlig lønn for disse dagene.
 
Saken fortsetter under annonsen
Husk imidlertid at forbudet mot å kjøpe ut ferie gjelder ferie etter ferieloven. Mange har 5 uker ferie fordi de har en egen avtale om det – enten tariffavtale eller individuell avtale. Denne delen av ferien kan man avtale med arbeidstaker om at kan kjøpes ut.
 
Men husk at man normalt ikke lønner ansatte i ferien, de mottar feriepenger.

_________________________________________

Advokater og partnere i Hjort, Jens Kristian Johansen og Monica Syrdal, har arbeidsrett og pensjon som sine spesialfelt. Syrdal jobber i tillegg med konkurranserett, immaterielle rettigheter og markedsføring. Har du spørsmål av allmenn interesse, send gjerne spørsmål direkte til jejo@hjort.no eller msy@hjort.no.

__________________________________________

Saken fortsetter under annonsen


 

 

Ledige stillinger – Conveniencejobb