Janne Kristiansen.

Unge arbeidstakere skifter jobb oftere

Publisert: 14. juni 2019 kl 14.37
Oppdatert: 14. juni 2019 kl 14.37

42 prosent av dem som skiftet jobb i fjor, planlegger å skifte jobb neste år. Det kommer fram i den nye rapporten Randstad Employer Brand Research, en stor norsk undersøkelse utført av HR- og rekrutteringsselskapet Randstad.

Slipp dem fram!

Arbeidstakere mellom 25 og 34 år (milennials) er blant dem som bytter oftest. 23 prosent av denne aldersgruppen byttet jobb i fjor, og 29 prosent planlegger å bytte jobb i år. Hovedårsaken til at denne generasjonen bytter jobb, er manglende karrieremuligheter.

Unge arbeidstakere er attraktive fordi de har ny kompetanse som mange selskaper trenger. Arbeidsgivere må jobbe hardt både for å få tak dem og holde på dem, og tørre å la seg utfordre av en ny generasjon med nye ideer og innsikt i brukeratferd, verktøy og plattformer. De bidrar til en diversitet som de fleste arbeidsgivere trenger, og er et potensial som må tas ut, sier Janne Kristiansen.

Hun er Business Line Director for rekruttering og organisasjonsutvikling i det Randstad-eide selskapet Dfind, som rekrutterer fagspesialister og ledere innen et bredt spekter av fagområder.

Saken fortsetter under annonsen

Hun råder arbeidsgivere som vil holde på sine yngre ansatte til å være åpne med dem om mulighetene internt, og gjøre seg kjent med ambisjonene deres.

Ikke hold dem tilbake. Husk at alder ikke er en parameter på om du er klar for å ta ansvar eller ikke. Slipp dem fram!

Grunnene for å slutte varierer med generasjon

Motivasjonen bak jobbskiftet varierer i generasjonene. Misnøye med lønnen er vanligst blant dem mellom 35-54 år. Dårlig ledelse er hovedårsak for den eldste gruppen arbeidstakere.

Hovedårsak for å slutte, etter generasjon:

Generasjon Z

(18-24 år)

 vil slutte hvis organisasjonen tilbyr få eller ingen ansattfordeler.
 

Millennials

(25-34 år)

vil slutte hvis karrieremuligheten er begrenset.

Generasjon X

(35-54 år)

vil slutte hvis lønnen er for lav sammenlignet med andre selskaper

Baby Boomers

(55-64 år)

 vil mest sannsynlig slutte hvis organisasjonen viser dårlig lederskap.
Saken fortsetter under annonsen

Hovedårsak for å slutte, nordmenn totalt:

  1. for lav lønn (42 %)
  2. mangel på utfordringer (41 %)
  3. begrenset karrierevei 31 %)
  4. dårlig ledelse (27 %)
  5. mangel på anerkjennelse (26 %)

(Pressemelding)

Ledige stillinger – Conveniencejobb