Arkivfoto: Karine H. Henriksen

Vil støtte flere bedrifter innen servering og reiseliv

Publisert: 1. november 2020 kl 15.35
Oppdatert: 2. november 2020 kl 08.11

- De nye smitteverntiltakene som kom denne uken legger nye og betydelige begrensninger for aktørene i reiselivsnæringen. Mange bedrifter har lite oppsparte midler til overs. Derfor utvider vi nå kompensasjonsordningen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Senker inngangsterskelen

Regjeringen varslet tidligere denne måneden at det skal etableres en kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Ordningen omfatter hele reiselivsnæringen, det vil si for eksempel serveringsbransjen, hoteller, alpinanlegg, fornøyelsesparker og turoperatører, i tillegg til messe- og konferansearrangører.

Nå skal ordningen justeres for å sikre at flere serveringsbedrifter blir omfattet. Dette gjøres ved å senke terskelen for å få støtte. Det opprinnelige kravet om 40 prosent fall i omsetning senkes nå til 30 prosent.

- Dette er et målrettet tiltak for å inkludere flere serveringsbedrifter i ordningen. Jeg håper endringen vi nå gjør vil bidra til at flere levedyktige aktører i denne bransjen kan klare seg, sier Nybø.

Øker støttenivået

Annonse

I tillegg øker støttenivået i ordningen fra 50 til 60 prosent. Dette innebærer at ordningen dekker inntil 60 prosent av næringens faste, uunngåelige kostander, avhengig av hvor høyt omsetningsfallet blir.

- Det å hjelpe selskapene med de faste, uunngåelige kostnadene bidrar til at selskapene kan holde hodet over vannet, og unngå konkurs, sier Nybø.

Øker grensen for maksimal utbetaling

Regjeringen foreslår dessuten å øke grensen for maksimal utbetaling per søker. Tilskuddsbeløp opp til 20 millioner kroner per kalendermåned vil betales ut i sin helhet. Tilskuddsbeløp som overstiger 20 millioner kroner vil avkortes med 50 prosent opp til en øvre grense på 50 millioner kroner per måned.

Dette vil være særlig ha betydning for de store selskapene i reiselivsbransjen, som for eksempel hotellkjedene.

- Dette er store arbeidsgivere, hvor konkurs, eller fare for konkurs, vil få stor betydning for et høyt antall arbeidsplasser, sier næringsministeren.

Mer til småbedrifter

Annonse

Den såkalte ventilordningen styrkes med 50 millioner kroner. Denne ordningen omfatter småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som for eksempel turistbutikker eller de som leverer mat og bakervarer til hotellene.

Det er tidligere bevilget 100 millioner kroner for perioden 1. september – 31. desember 2020. For de to påfølgende månedene i 2021 foreslår regjeringen å øke bevilgingen med ytterligere 50 millioner kroner.

Ledige stillinger – Conveniencejobb